– Vi vektlegger å få til så mye samarbeid og praktisk arbeid med fagene våre som mulig. Denne høsten har elever og lærere samarbeidet om å markedsføre oss selv ved nyttig veiledning av Kai Marketing.

Slik oppsummerer faglærer Henrik Norvald han og elevene har hatt med Kai Henning Melberg i Kai Marketing første halvdel av 2022. Et prosjekt som i januar 2023 har endt med en splitter ny nettside og ny logo for linja vår.

– Vårt nye domene er salgserviceogreiseliv.no og er vår egen markedsføringsplass ut mot fremtidige elever og deres foreldre. Men vi håper også at næringslivet finner det interessant å lese mer om hva vi bedriver på linja her i Halden, sier Norvald.

Bilder og videoer
Som flere andre prosjekter på salg, service og reiseliv i Halden, har vi også her engasjert næringslivet. Kai Henning Melberg har bistått både lærere og elever i å bygge nettside og planlegge innholdet på denne.

– Vi har selv vært aktive med å ta bilder fra både skolehverdagen vår og praksisplassene vi er på. I tillegg har vi, og skal fortsette, å dokumentere vår hverdag her på Halden vgs gjennom videoer, og enda mer tekst og bilder, sier elev Jasmine El Baraka Skjerpen.

Samarbeid på tvers av linjer
Logoen er laget av elever med informasjonsteknologi og mediaproduksjon.

– Det viser hvor fint de ulike avdelingene og elevene kan samarbeide med hverandre. Her får IM-elevene da reelle og praktiske oppdrag fra oss, som vi kan ta med oss inn i vår praktiske undervisning. Det er gøy å se hva elevene får til når de selv ønsker å prestere, sier Norvald.

Elevene skal fremover i enda større grad være med på å skape innhold til den nye siden. Her kan interesserte lese om ungdomsbedriftene elevene driver, samt at aktuelt-siden vil oppdateres jevnling for å vise hva slags undervisning som drives på salg, service og reiseliv.

– Vi gleder oss til å se hvordan vi kan bygge mer oppmerksomhet rundt vårt yrkesfag, tillegger Skjerpen.