FAQ (Frequently asked questions) om SSR

Er det noe du lurer på vedrørende vår studieretning. Her har vi samlet ofte stilte spørsmål om salg, service og reiseliv.

 

1) Kan jeg studere på høyskole dersom jeg velger salg, service og reiseliv?

JA!

1)Dersom du velger salg, service og reiseliv kan du velge å ta påbygg det 3 året. Dette gir deg studiekompetanse slik at du kan gå direkte videre på høyskoler og universitet.

2) Du kan velge å ta et fagbrev innen salg eller reiseliv på Halden vgs. Da går du som lærling i 2 år. Dersom du skulle ønske å studere videre kan du ta påbygg etter endt lærlingtid.

3) Med et fagbrev kan du søke deg videre inn på fagskoler som er et alternativ til høyskoler og universitet.

2) Hvilke valgfag finnes på salg, service og reiseliv?

På linjen har vi programfag tilpasset studiet. Elever hos oss har ulike ønsker om fremtiden og vi tilpasser programfag og ser hvordan hver enkelt elev kan få best mulig utbytte av programfagene.

3) Er det et krav om å velge et tredje språk på Salg, service og reiseliv?

På denne linjen er engelsk et fellesfag og det er ikke noe språk i tillegg.

4) Jobber man ute i bedrift 1 dag i uken og hvor?

JA!

Elever på linjen jobber en dag i uken ute i bedrift. Det er et vidt spenn av bedrifter innen salg, service og/eller reiseliv. Vi har et bredt utvalg av ulike bedrifter og elever kan selv komme med ønske om praksisplass. Vi strekker oss langt!

5) Dersom man ikke liker mennesker eller synes det er vanskelig å snakke foran klassen – vil det være et problem?

Uansett om man ønsker å bli grunder, jobbe med salg, eiendom, reiseliv, opplevelser eller events er det en forutsetning at man liker å jobbe med mennesker. Dersom du ikke ønsker å forholde deg i stor grad til mennesker vil vi fraråde deg å søke da store deler av hverdagen går med til nettopp dette.

Dersom du kjenner at du har lyst, men føler på sjenanse, skal du ikke la det hindre deg. Mange av våre elever har kjent på det og kommet over det ila 2 år hos oss😊

6) Dersom man ønsker å starte en egen bedrift – er dette veien å gå?

JA!

Vi jobber etter ungdomsbedrift metoden.

Det er så nært du kommet oppstart av en egen bedrift. Entreprenørskap, økonomi, markedsføring, innovasjon og kommunikasjon – alle våre fag er knyttet opp til business, nytenkning og bærekraft. Forsiden | Ungt Entrepenørskap (ue.no)

 

7) Er det lærere på studiet som har erfaring fra næringslivet?

JA! 

Lærere på linjen har ulik bakgrunn fra det private næringsliv, er selv grundere, har reiseliv- og salgsbakgrunn, økonomer og markedsførere. Lærere her holder seg oppdaterte og følger med i tiden og på «morgendagens behov for arbeidskraft». Vårt lærerteam har et stort og bredt nettverk som du som elev nyter godt av.

 

8) Dersom man liker best å jobbe praktisk med fag – er dette studiet mer praktisk enn teoretisk?

JA! 

Vi jobber ute i bedrift en dag i uken der praktisk jobbing knyttes opp mot teori. «Learning by doing» som metode er mye brukt. I tillegg legges mye av programfagpensumet inn i arbeidet med ungdomsbedriften.

 

9) Er dette studiet lagt opp til kun å ha undervisning i klasserom?

NEI!

Vi søker å bruke og besøke det lokale næringslivet, kommunen, være ute på oppdrag, lage markedsundersøkelser, jobbe i grupper med Ungdomsbedriften, reise til ulike destinasjoner både lokalt og nasjonalt (og nå også internasjonalt?). En dag i uken er elevene ute i en bedrift i arbeidspraksis. Det har skaffet mange elever ekstra jobb og her starter nettverksbygging.

10) Driver dere ungdomsbedrift og kan man selv komme med ideer?

JA – ABSOLUTT!

Alle vi på dette studiet er opptatt av og tenker at Ungdomsbedrift er en fantastisk måte å lære fag på og gjennom. I tillegg til at du som elev får være kreativ,  jobber du praktisk med ulike programfag. Her kan man virkelig bygge nettverk tidlig ved å ta kontakt næringslivet, finne mentor +++. Vi jobber med nye digitale plattformer og markedskanaler.

11) Hvor og hva slags jobber kan man få dersom man velger salg, service og reiseliv?

SKY IS THE LIMIT?

Det finnes et enormt utvalg innen et bredt spekter av bransjer.

REISELIV: Hotell og restaurant, kommuner, fylkeskommune, destinasjonsselskaper, opplevelsesparker, camping(glamping), gårdsturisme, ekstremsport turisme, historisk turisme, grønn turisme, ulike konsertarenaer, festivalerinn/utland, cruisebåter, flyselskaper, Booking, Trivago, Hotels.com, Airbnb, Innovasjon Norge, NHO reiseliv, opplevelsesturer, guider, spesialdesignede turer/opplevelser og uendelig mange fler. En trend er at det vil bli en stor økning av små reiselivsbedrifter med 2-10 ansatte. Kanskje er det nettopp Deg som starter opp en ny bedrift?

SALG: dagligvarebransjen, grossistselskaper, reklamebyråer, produksjonsselskaper, bilbransjen, reklamebransjen, industri, finn.no, større bedrifter, ulike merkevarer innen ulike bransjer, B2B, salg innen tjenesteytende næringer, , magasiner og tidsskrifter, radio og Tv, influenser, blogger.

ALLE næringer som selger produkt eller tjenester.