Sammen med fire andre fra vg2 SSR i Halden har Eilert J. Kristiansen straks avsluttet den siste av tre uker i arbeidspraksis på Malta. – En opplevelse jeg aldri kommer til å glemme.

Eilert (til venstre på bildet, sammen med medelever fra de to andre Østfold-skolene representert i prosjektet) har sin praksis i administrasjonen til Maltas olympiske komitte, som for tiden planlegger OL for mikrostater. En spennende erfaring, konstaterer vg2-eleven.

 – Det beste faglige utbytte jeg får er arbeidserfaring i utenlandske bedrifter som gir meg bedre kunnskap i engelsk og et innblikk i kulturelle forskjeller og likheter i forskjellige land.

Erasmus +
På kontoret er han sammen med to andre elever fra Norge. Prosjektet engasjerer i tillegg til de fem haldenserne, også fem elever fra Moss, og fem fra Sarpsborg. Opplegget er finansiert som et Erasmus-prosjekt.

 De totalt femten elevene er plassert på ulike butikker drevet av Mark & Spencer, samt fire plasser på hotell.

Julie Cecilie Hellesnes (til venstre på bildet under sammen med medelever fra de andre Østfold-skolene) har sin praksis på hotell og reiseliv. Hun forteller at det kanskje ikke har vært alt for mye å gjøre på et hotell som nå driver litt utenfor sesong. Men opplevelsen av å være i arbeid i en bedrift i et annet land uansett er en viktig erfaring å ta med seg. Hun håper flere elever får muligheten til slike reiser, men at man må forberede seg godt.

 – Ikke ha for høye forventninger. Husk at man reiser til et annet land. Med en annen kultur, så husk at det er kulturforskjeller og vær forberedt på at alt ikke er helt som hjemme, sier hun.

Tilbake denne uken
Elevene dro til Malta søndag 5. mars og er tilbake fredag 24. mars. En viktig reise og opphold for hele SSR Halden i arbeidet med å fremme internasjonaliseringsarbeidet for elever på både vår egen utdanningslinje, men også på hele skolen.