Samarbeidet med kommunen skyter fart. – Dette er en veldig flott erfaring å få med seg.

Det sier Sebastian F. Nøstvik på vg2 i salg, service og reiseliv. Han er daglig leder for ungdomsbedriften Porsnes Trykkeri UB, som stadig tilbyr nye tjenester basert på kompetansen og interessen blant salgselevene på Porsnes.

– Vi hjelper i dette prosjektet Halden kommune med å kartlegge deltagelsen i fritidsaktiviteter bland ungdom i Halden. Vi har gjennomført en større undersøkelse blant vg1 på Halden vgs, og nå besøker vi de ulike ungdomsskolene sammen med kommunen for å samle inn svar fra elever der, forklarer Nøstvik.

Han er daglig leder i bedriften og leder også elevene som er engasjert i oppdraget. Å få samarbeide med kommunen på konkrete oppdrag slik som dette, mener han gir verdifull erfaring videre i opplæringsløpet.

– Det blir litt annerledes enn vanlig klasseromsundervisning. Vi kjenner litt mer på at vi må levere når det er flere enn lærerne som skal vurdere arbeidet, og at det faktisk skal brukes til noe.

Store undersøkelser
Å gjennomføre markedsundersøkelser er en del av undervisningen i faget innovasjon og markedsføring. Ved å samarbeide med kommunen får elevene delta på en reell undersøkelse med tall som blir anvendt i forhold til hvordan kommunen skal arbeide videre med idrettstilbud til ungdommer i Halden.

– Det er veldig spennende for både elever og lærere å være med på. Tror også dataene vi får inn gir noen overraskelser for våre samarbeidspartnere i kommunen, sier Mari H. Huseby ved Halden vgs. Hun er med elevene ut på ungdomsskolene nå på nyåret.

– Elevene er på en måte tvunget til å gå mange flere runder med seg selv før de leverer over ferdig produkt i forhold til om dette var en vanlig skoleoppgave. Stiller vi spørsmålene feil, eller gjør tekniske feil i undersøkelsen, får det store konsekvenser når vi arbeider så profesjonelt med å hente inn data, sier hun.

Samarbeid på tvers av linjer
Så langt har flere hundre ungdommer svart på undersøkelsen som så langt indikerer at bortimot alle ungdommer har vært innom et idrettslag i Halden, men frafaller på ungdomsskolen er stort.

– Positivt er det å se at dersom idrettsklubbene klarer å tilrettelegge for gode tilbud til ungdommene, så går det an å få noen av disse tilbake. Men det skal bli spennende å se de endelige resultatene når vi har fått alle svar og analysert dem i samarbeid med kommunen, sier Nøstvik.